Kontakt
an image
ul. Nieszawska 16
Łódź
Adres korespondencyjny:
ul.Przybyszewskiego 209E/47
93-120 Łódź
Tel.: 601 197 847
e-mail: aikidokaiten@gmail.com
Numer konta:
PKO BP S.A.
28 1020 3378 0000 1302 0224 3178

MAŁY SŁOWNIK AIKIDO

Temat Nazwa Opis
Pozycje Kamae Pozycja wyjściowa w aikido

Tachi waza Techniki wykonywane z pozycji stojącej
Suwari waza Techniki wykonywane z pozycji klęczącej
Seiza Siad klęczny na piętach
Kiza Siad klęczny na piętach z podwiniętymi palcami
Ai hanmi Pozycja jednoimienna względem uke
Gyaku hanmi Pozycja różnoimienna względem uke
Hanmi handachi Tori zaczyna technikę w pozycji suwari waza, a uke tachi waza
Przemieszczanie się Tsugi ashi Krok odstawno-dostawny, lub dostawno-odstawny

Ayumi ashi Krok przestawny
Shikko(mae) Przemieszczanie się na kolanach do przodu
Shikko(ushiro) Przemieszczanie się na kolanach do tyłu
Przewroty Mae ukemi Przewrót w przód

Ushiro ukemi Przewrót w tył
Pady Koho ukemi Pad z asekuracją w tył

Mae chokuto Pad z asekuracją w przód
Yoko ukemi Pad z asekuracją w bok
Obroty(tenkan) Mae tenkan Krok w przód nogą zakroczną+zwrot bioder(tenkan ashi).Noga wykroczna zostaje w miejscu.

Soto tenkan Obrót na nodze wykrocznej w stronę pleców (180 stopni)
Uchi tenkan Obrót na nodze wykrocznej w stronę pleców (90 stopni)
Yoko tenkan Obrót na nodze wykrocznej w stronę pleców (270 stopni)
Ushiro tenkan Obrót na nodze wykrocznej w stronę pleców (360 stopni)
Tenkan ashi Zwrot bioder o 180 stopni
Irimi tenkan Krok do przodu nogą zakroczną, obrót w stronę pleców(soto tenkan)
Startery technik+undo Ikkyo undo Wejście do przodu z równoczesnym wyciągnięciem rąk przed siebie

Iriminage undo Krok do przodu nogą zakroczną+ręce do góry, soto tenkan+ręce w dół
Hiraki undo(omote) Zejście na stronę brzucha.Noga zakroczna robi krok w bok,a wykroczna ustawia się za nią pod kontem 45 stopni
Hiraki undo(ura) Zejście na stronę pleców.Noga wykroczna robi krok w tył pod kontem 45 stopni, a zakroczna ustawia się przed nią w jednej lini
Ushiro dori undo Krok do przodu nogą wykroczną+skręcenie tułowia+ustawienie nogi zakrocznej pod kontem 45 stopni
Ushiro r.dori undo To samo+praca rękoma polegająca na wyrzuceniu ich do przodu na kształt obręczy(Jedna ręka wysoko druga nisko)
Sayo undo Krok w przód nogą wykroczną(45 stopni)+ ustawienie bioder w tym kierunku+wyciągnięcie rąk dłońmi do góry
Irimi Wejście przód\skos(tsugi ashi) +ominięcie ataku
Ataki Aihanmi katate dori Uke chwyta nadgarstek toriego jedną ręką w pozycji jednoimiennej

Gyaku hanmi Uke chwyta nadgarstek toriego jedną ręką w pozycji różnoimiennej
Shomen uchi Uke wykonuje z nad głowy atak tnący ręką .Pozycja wyjściowa aihanmi(zazwyczaj atak wykonywany jest z nogi wykrocznej)
Kata dori Uke chwyta bark toriego jedną ręką.Pozycja wyjściowa gyaku hanmi
Tsuki(chudan) Atak pięścią w brzuch.Pozycja wyjściowa aihanmi.(Zazwyczaj atak wykonuje się dalszą ręką)
Tsuki(jodan) Atak pięścią w twarz.Pozycja wyjściowa aihanmi.(Zazwyczaj atak wykonuje się dalszą ręką)
Ryote dori Uke chwyta toriego obiema rękoma za nadgarstki.Pozycja wyjściowa gyaku hanmi
Morote dori Uke chwyta w górze rękę toriego dwiema rękami w pierwszej fazie ataku shomen uchi i ściąga ją do dołu.Pozycja wyjściowa aihanmi
Yokomen uchi Uke wykonuje diagonalne cięcie ręką z nad głowy celując w okolice skroni toriego.Pozycja wyjściowa aihanmi.(Atak dalszą ręką)
Mune dori Uke chwyta toriego jedną ręką za kimono na wysokości klatki piersiowej.Pozycja wyjściowa(dowolna)
Mune dori men uchi Uke chwyta toriego jedną ręką za kimono na wysokości klatki piersiowej+wolna ręka zadaje shomen.Pozycja wyjściowa gyaku hanmi
Kata dori men uchi Uke chwyta toriego jak w kata dori lecz dodaje atak shomen uchi wolną ręką.Pozycja wyjściowa gyaku hanmi
Mae geri Kopnięcie na wprost w okolice brzucha
Mawashi geri Kopnięcie zamoachowe boczne
Ushiro waza: Ataki od tyłu
Ryote dori Atak od tyłu gdzie uke chwyta dwoma rękoma za nadgarstki toriego
Ryohiji dori Atak od tyłu gdzie uke chwyta dwoma rękoma za łokcie toriego
Ryokata dori Atak od tyłu gdzie uke chwyta dwoma rękoma za barki toriego
Eri dori Atak od tyłu gdzie uke chwyta jedną ręką za kołnierz kimona toriego
Kubi shime Atak od tyłu gdzie uke chwyta jedną ręką nadgarstek toriego a drugą zakłada duszenie.
Inne Tori Osoba wykonująca technikę

Uke Osoba na której technika jest wykonywana
Undo Ćwiczenie
Ma-ai Jedność toriego z uke
Mushin Stan niezbędny do ćwiczenia aikido. Poprzez krótką medytacje przed treningiem wyrzuca się wszelkie negatywne myśli z głowy
Sumikiri Medytacja w walce, pusty umysł,jedność z otaczającym nas wszechświatem.Stan osiągalny tylko przez nielicznych mistrzów
Gaku Przeważnie zdjęcie założyciela pod którym znajduje się transkrypcja w języku japońskim zazwyczaj przedstawiająca nazwe Aikido
Kamiza Główna część dojo.Część przednia gdzie umieszczony jest gaku.Tylko nauczyciel zaczyna trening plecami do gaku
Shimoza Część tylna dojo gdzie ustawiają się uczniowie przed rozpoczęciem treningu
Dojo Miejsce ćwiczeń
Migi Prawo(strona)
Hidari Lewo(strona)
Onegai shimasu Fraza używana przed rozpoczęciem ćwiczeń z partnerem.Oznacza "Proszę pokarz","Proszę naucz"
Arigato gozaimasu Fraza używana po zakończeniu ćwiczeń z partnerem.Oznacza "Dziękuje bardzo"
Hajime Komenda wypowiadana przez nauczyciela do uczniów by rozpoczęli ćwiczenia.Oznacza "Zacząć!"
Yame Komenda wypowiadana przez nauczyciela do uczniów by zakończyli ćwiczenia.Oznacza "Dość!"
Sensei Nauczyciel
Senpai Starszy kolega\uczeń
Omote Do wewnątrz
Ura Na zewnątrz
Zori Klapki
Liczebniki japońskie 1 Ichi

2 Ni

3 San

4 Shi(Yon)

5 Go

6 Roku

7 Shichi(Nana)

8 Hachi

9 Kyuu(Ku)

10 Juu