Kontakt
an image
ul. Nieszawska 16
Łódź
Adres korespondencyjny:
ul.Przybyszewskiego 209E/47
93-120 Łódź
Tel.: 601 197 847
e-mail: aikidokaiten@gmail.com
Numer konta:
PKO BP S.A.
28 1020 3378 0000 1302 0224 3178

CENNIK

Rodzaje opłat w Kaiten Dojo Aikido Łódź

Obowiązkowa składka członkowska - 45 PLN

Opłaty treningowe:

20 PLN 1 trening w tygodniu

60 PLN 2-3 treningów w tygodniu

Opłata za dodatkowe konsultacje do egzaminów 10 PLN

Opłata za trening indywidualny 200 PLN

Opłata za jeden trening 20 PLN(Tylko dla osób z poza klubu)

Opłata rejestracyjna 45 PLN

Zniżki i kary

Opłaty treningowe dla dzieci i młodzieży do 18 lat, oraz studentów do 25 lat:

10 PLN 1 trening w tygodniu

40 PLN 2-3 treningów w tygodniu

Zniżka rodzinna(dostępna w przypadku zapisania do klubu 3 lub więcej członków rodziny):3 osoba i każda powyżej uiszcza 20 PLN(dorosły) i 10 PLN(dziecko) opłaty za treningi.

Kara za nieterminowe płatności(zachodzi wtedy gdy uczeń nie uiści miesięcznej opłaty do 10 dnia miesiąca):+20 PLN do opłaty miesięcznej za treningi ustalonej na dany miesiąc od osoby.